OR

There are 1 off the beaten path places near Rushon

Map Location off the beaten path travel destinations near Rushon

Sarez Lake

Address: Sarez Lake, Rushon, Tajikistan