OR

There are 3 off the beaten path places near Guangzhou

Map Location off the beaten path travel destinations near Guangzhou

The Qingping Market

Address: Qingping & Tiyun Roads, Guangzhou, 510175, China

Whitewater Village Scenic Area

Address: Guangzhou, China

Foraminifera Sculpture Park

Address: Guangzhou, 510045, China